Uitgeverij De Graal

In het Berichtenblad van 17 augustus 2006
verscheen een zeer mooi artikel
over Gust Van Brussel en
zijn laatste boek ‘Keizer Sus den eerste’.

Sinds enkele dagen ligt het vierde - en echt allerlaatste - deel in de winkel van Gust Van Brussels volksverhaal over Sus Pittoors en zijn familie, de rasechte Antwerpenaar over wiens wel en wee nu maar liefst vier zeer leesbare en oergezellige boeken zijn geschreven. Wie na de laatste regel van deel drie met spijt dacht dat hiermee een einde kwam aan het verhaal over het kleurrijke leven van de schoenverkoper, marktkramer, zanger zal nu tot zijn grote verrassing concluderen dat Gust Van Brussel zijn lezers niet in de kou heeft laten staan en met dit vierde deel ons nog even laat meegenieten van enkele extra levensjaren over deze voIksfiguur uit de Zwartzusterstraat.


De stijl van dit boek - en uiteraard ook van de vorige drie delen - moet ongetwijfeld iedereen aanspreken. We herkennen er immers zoveel in over gewoonten, levensstijl en omstandigheden dat het lijkt of je elke dag deze Sus of één van zijn even kleurrijke en toch zo doodnormale familieleden, tegen het lijf zou kunnen lopen.
Naast het levensverhaal van deze Sus blijft de lezer ook geboeid door de belevenissen, zo dagelijks en doodnormaal maar zo humoristisch neergeschreven, van zijn huisgenoten. Gust van Brussel schreef deze boeken bovendien in een uiterst leesbare stijl, doorspekt met typisch Antwerpse zegswijzen, die bij de lezer ongetwijfeld het gevoel geven midden in het verhaal te staan of er toch minstens vanaf de zijlijn een blik op te hebben gekregen. Het herkenbare van de feiten, van de omgeving en de karakters zorgen er daarom voor dat je tot de allerlaatste bladzijde geboeid blijft hoe het met de hoofdpersoon af zal lopen. Vrouwtje Melanie die haar man door dik en dun steunt, dochter Margriet met haar huwelijksperikelen met twee lieven waarvan ze elk een kind heeft, zoon Lowie met zijn Marokkaanse vriendin Yasmina, schoonzuster Elodie waarvoor hij vroeger een boontje had maar die hij wijselijk en zonder spijt toch maar inruilde voor haar zuster Melanie. Ook de randfiguren in het verhaal maakte Van Brussel stuk voor stuk tot mensen van vlees en bloed met hun eigenaardigheden, hun zwakheden maar ook met hun hart op de goede plaats.
In dit vierde en laatste deel over de Antwerpse schoenverkoper is hij intussen een 50-plusser geworden die door een opmerking van zijn schoonzoon tot de ontdekking komt dat het tijd wordt om eens wat meer te gaan genieten van zijn leven. Daarbij hoort een nachtelijk boottochtje op de Schelde dat helaas voor hem met een nat pak eindigt en bovendien een stuk in de krant waar hij helemaal niet blij mee is. De tweede keer dat hij de kranten haalt is echter van een ander allure omdat de burgemeester van Antwerpen hem op een feestelijke zondag kroont als de eerste keizer van de Vogelenmarkt. Het boek eindigt tenslotte met de grote verzoening tussen Sus en de Marokkaanse ouders van Yasmina. Het huwelijk van Lowie en zijn Yasmina is spijtig genoeg het laatste dat de lezers ooit zullen vernemen over de kleurrijke Antwerpenaar Sus, de man die het zelfs vandaag de dag kan stellen zonder auto en zonder internet.
Het boek is, net als de vorige drie delen, een uitgave van de Graal vzw uit Turnhout en is vanaf heden te verkrijgen in de boekhandel tegen de prijs van 18,95 euro. (TW)


Home © Uitgeverij De Graal 2006