Gedichten

God de wolken hemelvrouw
liefde zal zij immer geven
moeder ik hou van jou
in jou zal ik eeuwig leven

één met de natuur één met alle dingen
met man en vrouw en God de Zoon de Geest
ik voel het kosmisch gebeuren
de ruimtesprong de vrije val
de grote brij waarin alles geneest
dat wordt sterven dan een hemels feest

 
 

Onvoltooid


ben ik niet
cel van jouw cellen
je mooiste complement
van wonderspiegels het geweten

ben ik niet
onvoltooid maar toch volledig
het antwoord op alle vragen
volmaakt onvolmaakt

ben ik niet
hoe kortstondig ook
eeuwig reeds en onsterfelijk


Home © Uitgeverij De Graal 2006