De Cyclamenman
Een na-oorlogs levensverhaal
Van Gust Van Brussel
97 89050450 249
Uitgeverij De Graal

De Cyclamenman - Een na-oorlogs levensverhaal
Ik wil dit boek graag per post bestellen.
Klik hier om te bestellen
EERSTE HOOFDSTUK
Zijn fiets glom. Lichtgroen. Suzanne keek ernaar hoe mooi de spaken schitterden. Dat fijne werk deed hij liefst. Hij keek toe hoe ze zijn glimmende fiets bewonderde. Die fiets was een verhaal. Zijn vader had die fiets voor hem gekocht, toen hij weer beter was na een lichte hartaandoening. De dokter had fietsen aangeraden. Dat was goed voor zijn hart, zei die. Met zijn voelde hij zich veel interessanter voor het meisje dat hem voor het eerst deed mijmeren over liefde en wat dat allemaal kon betekenen in je leven. Ze had een wipneusje. Dat maakte haar glimlach zo leuk. Met een meid als Suzanne op de fiets toeren, was iets waar je als jonge kerel van droomt, maar dan moet het wel nog gebeuren. Zover was het al tussen hen gevorderd dat het niet meer bij een knikje en een lachje gebleven was. John was toch al zestien en zij vijftien. Zijn moeder wist dat hij met Suzanne uit rijden ging. Zij had daar een extra zintuig voor. Die had een gave om je te doorzien, als door een ruit kijken. Zijn vader zou van het haar nooit weten. Die sloot zich na het werk op in de garage. Hij vond steeds iets om aan te sleutelen. Er was iets kapot gegaan tussen zijn vader en zijn moeder. Net of vergeten waren dat zij elkaar zouden liefhebben. Waarom ? Zijn moeder was een lieve vrouw en zijn vaders handen lagen nooit stil in zijn schoot. Hij had toch de fiets volledig opgeknapt. Hij vertelde het graag hoe hij zijn oude fiets gered had toen het Belgische leger bij zijn aftocht voor de Duitse tanks alle fietsen opeisten. Ze krijgen mijn fiets niet, had zijn vader gezegd. De Duitsers lieten villa Mimosa ongemoeid. Ze keek naar de fiets omdat hij daar erg aan scheen te houden. Ha, zei ze en haar mond bleef openstaan. Meisjes hebben soms dwaze houdingen om wat ze zeggen te beklemtonen. Dat wist hij al. Ze hield haar lipjes wel zo dat je haar mooie gebit in dat mondje zag. Prachtige tanden. Je moest wel een oen zijn om een meisje als Suzanne de boer op te zenden. Zij had trouwens zelf het initiatief genomen. Toen hij haar voorbij was gelopen alsof hij haar niet zag, met een brood onder de arm, wat niet je voordeligste houding is, had ze het hem gevraagd. Wil je niet eens samen met me een ritje maken ? Wat zeg je dan ? Nu was het zover. Hij was er op gevlast.
'De Cyclamenman' de achterflap
De hoofdpersoon John Cardoens is de zoon van een echtpaar dat in een residentieel kwartier van gemeente in de buurt van de stad Antwerpen woont. Zijn Vlaams sprekende ouders, hebben zich financieel opgewerkt maar hebben zich degelijk aangepast aan de Franssprekende "elite" van de gemeente. Van bij de aanvang krijg je in een korte episode een schuchter jongetje te zien dat onbeholpen zijn eerste "liefde" voor een buurmeisje van de "beter stand" ziet flippen. Aanstonds daarop situeer ik hem eerst in de afschuwelijke bombardement bij Antwerpen, waaraan hij een trauma overhoudt en hoe hij de intocht van het zegevierende geallieerde leger beleeft gevolgd door de "zuivering" na het oorlogseinde. Dan volgt de kern van het boek waarin verteld wordt hoe in de periode die daarop volgt het leven evolueert in de bevoorrechte residentiŽle wijk waar hij woont. Vanaf dan krijgt men te maken met de visie van John op de trage ondergang van de Franssprekende elite in zijn milieu. De strijd van een Franssprekende gemeenschap die overleven als "richard" verkoos boven het als "clochard" ten onder gaan. John, de jonge Vlaamse dichter levend in dit milieu, reageert zeer scherp op de onvolkse behoudsdrang van die Franstalige standingmaatschappij en haar voorbijgestreefde mentaliteit. Dat leidt hem naar de rol van een onaangepaste jongeman, terwijl het integendeel de leidende kaste is, die zich niet zomaar aan de nieuwe tijd aanpassen wil. John vindt steun in zijn gedichten en in zijn grote liefde voor Pat. Was die liefde leefbaar? vraagt de lezer zich af wanneer hij het boek sluit. Wie kent het antwoord? Met die vraag aan de lezer leeft het boek verder.

Home © Uitgeverij De Graal 2010