Over oude wegenkaarten

Op oude Michelinkaarten (van 1972 en 1978 o.a.) staat het Bels lijntje nog als spoorweg (normaalspoor - zwarte volle lijn) ingetekend. Toen was het nog mogelijk - op de kaart althans - van Turnhout naar Tilburg te sporen. En vanuit Tilburg kon je naar 's Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. Je kon ook naar Nijmegen en Rotterdam. Kortom, op spoorweggebied lag heel Nederland voor je open.
Natuurlijk was het omgekeerde ook waar: een Nederlander kon vanuit Turnhout ook heel BelgiŽ bestrijken, al leek dat niet altijd even gemakkelijk.
Intussen is de spoorweg van de kaarten verdwenen en in het echt ook van het terrein. Een grotere stommiteit had men nooit kunnen doen.
Laten we ervoor ijveren dat er weer een spoorwegverbinding komt en dat op de nieuwe wegenkaarten weer een spoorweg ingetekend zal staan.

Intussen verscheen ook het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) en de Kempische Kamer voor Handel en Nijverheid gaf daarop een uitgebreide commentaar.
Ik was daarover zo enthousiast dat ik meteen een brief schreef.

^ naar boven ^