Turnhout, 28 januari 2001Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid
t.a.v. mevrouw Lieve Nevelsteen
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel

Geachte mevrouw,


Betreft: bezwaarschrift RSPA


Met veel belangstelling heb ik het bovenvermelde bezwaarschrift betreffende het ontwerp RSPA doorgenomen. Daarom stuur ik u ook deze brief.
Als binnen afzienbare tijd (5 jaar? 10 jaar? ...) de auto's op de autowegen stapvoets zullen rijden of, erger nog, meestal stilstaan, dan zullen de treinen nog goede verbindingen garanderen tussen de steden. Maar dan moeten er tussen die steden wel sporen liggen waarover de treinen kunnen rijden.

Uw pleidooi om ruimte open te laten naast de E34 voor een eventuele spoorverbinding Antwerpen - Turnhout - Eindhoven en verder verraste mij zeer positief.

Uw pleidooi voor de afwerking van de Noord-Zuid expressweg is ook zeer lovenswaardig. Maar waarom zou u voor die verbinding ook geen alternatief en/of aanvulling voorstellen, nl. de heropening (heraanleg) van de spoorlijn Tilburg - Turnhout - Herentals - Aarschot - Leuven? De bedding ligt er nog steeds. Het nu geroemde fietspad Bels Lijntje zou veel beter een echte spoorlijn zijn. Voor de fietsroute kunnen gemakkelijk alternatieven worden gevonden.

De aanleg van de spoorlijnen Antwerpen - Turnhout (later kan de spoorlijn nog altijd worden doorgetrokken) en Tilburg - Turnhout maakt de " ongelijkheid van Turnhout in de aansluiting op internationale netwerken " voor een groot stuk ongedaan. Niet alleen Turnhout zou van de aanleg van die spoorlijnen profiteren, maar al de steden gelegen aan die spoorlijnen. De Nederlandse steden krijgen een betere toegang tot BelgiŽ en omgekeerd.

Ik denk echter dat uw taak niet ophoudt met het formuleren van opmerkingen bij het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen: u moet de motor zijn om de aanleg van die spoorverbindingen op gang te trekken.

In het huidige investeringsbudget voor de spoorwegen is niets voorzien voor de Kempen.
Een echte schande is het! Maar ik verneem niets van reacties bij de vertegenwoordigers van de Kempenaars. Hechten zij geen belang aan goede spoorwegverbindingen?

Het is het moment om het spoorwegverkeer in de Kempen (maar dan moeten er wel spoorlijnen liggen) en in het algemeen te promoten:
- stijgende brandstofprijzen,
- dichtslibbende autowegen,
- milieuvriendelijker vervoer,
- comfortabel vervoer,
- enz.


Voor een reactie van u dank ik u bij voorbaat,


Vriendelijke groeten,
Enige tijd later kreeg ik telefonisch antwoord van een heer wiens naam ik vergeten ben. Het antwoord luidde kort en bondig: zolang de Kempen geen ministers levert verandert er niets.


Een teleurstellend antwoord: zolang we geen ministers hebben, blijven we met gekruiste armen zitten en doen verder niets.

^ naar boven ^