Ik las iets over een actie van burgemeester Hendrickx i.v.m. de lijn Turnhout - Tilburg en ik stuurde hem meteen ook een brief.


Turnhout, 30 april 2001Aan de Burgemeester van Turnhout
Stadhuis
Grote Markt
2300 Turnhout


Meneer de Burgemeester,


Betreft: spoorwegverbindingen


Met veel genoegen heb ik gelezen in Gazet van Antwerpen van 14 april ll. dat u voorstander bent van de heropening van de spoorlijn Turnhout - Tilburg. Op langere termijn.
Die termijn is toch al minstens twaalf jaar, want in het huidige investeringsplan van de spoorwegen is daarvoor niets voorzien.
U moet niet zo lang wachten, u moet er nu meteen werk van maken.
Die spoorwegverbinding is veel te belangrijk (veel belangrijker dan vele andere voorgestelde spoorweginvesteringen) om er één dag langer mee te wachten. En de mogelijkheden zijn legio.
U kunt contact opnemen met uw collega van Tilburg om samen aan de spoorwegkar te trekken; u kunt het belang en de noodzaak van de verbinding laten onderzoeken, enz. enz.
U mag niet vergeten dat het meer dan een verbinding Turnhout - Tilburg is ; het is een verbinding Amsterdam - Brussel. Steden als Utrecht en 's Hertogenbosch hebben er ook belang bij.
De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid deed een voorstel om naast de E34 een spoorlijn Antwerpen - Turnhout - Eindhoven te openen. Mijn reactie daarop en nog wat ideeën i.v.m. het spoor in de Kempen is hierbij gevoegd. .
Ik dank u bij voorbaat voor de aandacht die u aan deze brief besteedt en ik hoop dat Turnhout binnen niet al te lange termijn de draaischijf wordt van het spoorwegverkeer in de Kempen.


Hoogachtend,Burgemeester Hendrickx antwoordde zeer snel en zijn antwoord komt kort samengevat hierop neer: wij blijven moeite doen, maar het wordt moeilijker, want in Nederland zijn er al delen van het tracé verkocht.
"U mag ervan overtuigd zijn dat wij dit dossier blijven volgen, zowel lokaal, regionaal als via mijn parlementair mandaat."

Dank u, meneer de Burgemeester, voor uw snel en positief antwoord.

^ naar boven ^